Υπηρεσίες

Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία  ενηλίκων σε:

Διαταραχές άγχους
Κατάθλιψη
Διαταραχές Προσωπικότητας
Προβλήματα σχέσεων
Προσωπική ανάπτυξη

«Ψυχολογική θεραπεία είναι η ενημερωμένη και σκόπιμη εφαρμογή των κλινικών μεθόδων και των διαπροσωπικών θέσεων που προέρχονται από τις καθιερωμένες ψυχολογικές αρχές με σκοπό την ενίσχυση των ανθρώπων να τροποποιήσουν τις συμπεριφορές τους, τις γνωσίες, τα συναισθήματα, ή και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά στις κατευθύνσεις που οι συμμετέχοντες κρίνουν επιθυμητές».
(Ψήφισμα της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας σχετικά με την αναγνώριση της αποτελεσματικότητας ψυχοθεραπείας, 2012).
Η κάθε ψυχολογική θεραπεία βασίζεται σε μια συγκεκριμένη θεωρία, η οποία υποδεικνύει συγκεκριμένες τεχνικές που εφαρμόζονται  μέσα στα πλαίσια μιας υποστηρικτικής σχέσης, της σχέσης ανάμεσα στον ψυχολόγο και το άτομο.

”Life isn’t about finding yourself, it’s about creating yourself” George Bernard Shaw