Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

www.seps.gr

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

www.psy.gr 

Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος

www.elpse.gr

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

www.psy.auth.gr

Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

www.apa.org

American Psychological Association

www.bps.org.uk

British Psychological Society

www.efpa.eu

European Federation of Psychologists’ Associations

www.schematherapysociety.org

International Society of Schema Therapy

www.schematherapy.gr

Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων

www.eabct.eu

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

www.ibrt.gr

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς

www.psych.gr

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

www.selfhelp.gr

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

www.hearingvoices.gr

Ελληνικό Δίκτυο «Ακούγοντας φωνές»

www.mentalhealthhellenicobservatory.wordpress.com

Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας.

www.psyhologia.gr

Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αποκατάστασης και Κοινοτικής Μέριμνας

www.epapsy.gr

ΕΠΑΨΥ Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας

www.sopsy-thessaloniki.gr

Σύλλογος Οικογενειών για την ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης