Επαγγελματική Εμπειρία

Στα πλαίσια της σταδιοδρομίας μου στην ψυχική υγεία έχω δουλέψει με ενήλικες και παιδιά σε φορείς ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του ΕΣΥ, καθώς και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, διεξάγοντας ψυχομετρικές δοκιμασίες, ψυχολογική θεραπεία και συμβουλευτική υποστήριξη. Επιπλέον, έχω περιοδικά εμπλακεί σε προγράμματα  παρέμβασης στην κοινότητα.
Συγκεκριμένα έχω συνεργαστεί ως ψυχολόγος με τους  παρακάτω  φορείς:

  • Το 2ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας, αναλαμβάνοντας την ψυχολογική αξιολόγηση μαθητών σχολικής ηλικίας.
  • Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης σε βρέφη και νήπια με προβλήματα όρασης του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με Προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «ΑΜΥΜΩΝΗ».
  • Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γυναικών του Αιγινητείου Νοσοκομείου,
  • τη Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς  και στη συνέχεια
  • το τμήμα Κοινωνικής Ψυχιατρικής του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνοντας την ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία κλινικών περιστατικών.
  • Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή ψυχομετρικών δοκιμασιών σε παιδιά και ενήλικες.
  • Το τμήμα Γ’ Οξέων περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στη θεραπευτική ομάδα και διεξάγοντας ομάδα κοινωνικής ενδυνάμωσης των νοσηλευομένων.
  • Το 4ο Ειδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, συνδράμοντας στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών και αναλαμβάνοντας την ένταξη παιδιών με δυσκολίες μάθησης στη γειτονιά.
  • Το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Άρσις»,  αναλαμβάνοντας τη συμβουλευτική υποστήριξη αστέγων και τη διεξαγωγή ομάδας κινηματογράφου για τους επωφελούμενους.

Από το 2008 εργάζομαι και ιδιωτικά ως κλινική ψυχολόγος.