Εκπαίδευση

Είμαι απόφοιτος του τμήματος  Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Ν.21181/20-10-2004) .

Μετά το πέρας των βασικών σπουδών μου ολοκλήρωσα τρίχρονη μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία (MSc), στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχω εκπαιδευτεί στη Θεραπεία Σχημάτων (Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων), στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Μοντέλο θεώρησης και θεραπείας των ψυχολογικών προβλημάτων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), καθώς και στην εφαρμογή της Θεραπείας Συμπεριφοράς σε προβλήματα άγχους και συναισθήματος (ΘΕ.ΣΥ.).

Είμαι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Θεραπείας Σχημάτων (ISST).